HReNiR PROJECT
Unikalus vizualinis verbalinis projektas, soteriologinė semiogenine diskurso bei vaizduojamojo teksto sintezė.
INDOEVROPEISKIJ DIKTANT
ISSN 1648 - 9160
Vienintelis tinklinis rusų literatūros žurnalas Lietuvoje. Leidžiamas nuo 1999 m. pavasario. Publikuoja žinomų ir pradedančiujų autorių poeziją, prozą, draminius kūrinius, studijas ir archyvinę medžiagą, vertimus, patrauklia forma supažindina plačiąsias skaitytojų mases su intertekstualinės analizės teorija ir praktika bei šiuolaikinės semiotikos ir postmoderniosios kultūrologijos problemomis.
Antra vieta rusų internetinės literatūros konkurse "Teneta-Rinet'2000" elektroniniuų literatūrinių laikraščių / žurnalų kategorijoje. Saugojamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroninių išteklių archyve kaip sudėtinė šalies kultūros paveldo dalis.

BALTIJOS ARCHYVAS
ISSN 1822-4458
Tinklinis projektas, iš atskirų fragmentų atkuriantis daugiasluoksnio XIX - XX a. rusų kultūros funkcionavimo Baltijos šalyse paveikslą. Kaupia rašytojų ir visuomenės veikėjų biografinę medžiagą, pamirštų ir vėl atrastų kūrinių, atsiminimų bei laiškų publikacijas, archyvų ir rusu spaudos apžvalgas, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos rusų kultūros bei literatūros istorijos tyrinėjimus. Atnaujinamas du kartus per mėnesį.
Antra vieta rusų internetinės literatūros konkurse "Teneta-Rinet'2000" elektroniniuų literatūrinių bibliotekų / archivų kategorijoje.
Saugojamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroninių išteklių archyve kaip sudėtinė šalies kultūros paveldo dalis.
.
TRIMITININKAS ANT ŽIRGO
Saitas skirtas legendiniam pasaulinio garso muzikantui Timofejui Dokšicerui, pelniusiam tarptautinį pripažinimą savo iš tiesų grandioziniais projektais, sukūrusiam per 80 muzikinių transkripcijų bei kūrinių triūbai.

 

Main page

© Russian Creative Resources
Designed by XreNir Project group


Supported by
Media support Foundation